Gwarancja - DEKAR
Promocje
Facebook
Google+
Wizyty
Dzisiaj: 5
Wszystkich: 40103

Gwarancja

Nasza oferta » Regeneracja wtryskiwaczy » Gwarancja

Gwarancja

Na naprawiane u nas wtryskiwacze udzielamy gwarancji bez limitu przebiegu na okres:

 1. 12 miesięcy w przypadku użycia oryginalnych części firmy Bosch lub Delphi
 2. 6 miesięcy w przypadku użycia zamienników innych firm, np. Firad, Wuzetem, Seven

Gwarancji podlegają wszystkie typy wtryskiwaczy poddane regeneracji. Obejmuje ona usługę naprawy oraz zamontowane nowe części zamienne.
Do każdego naprawionego wtryskiwacza dołączony jest protokół z parametrami jego pracy, który jest jednocześnie kartą gwarancyjną i dowodem jego sprawności.
Protokoły są generowane automatycznie przez stoły probiercze firmy Bosch EPS-200 i ZAPP CRU 2.

U W A G A !
Warunkiem udzielenia gwarancji jest prawidłowy montaż wtryskiwaczy do silnika, potwierdzony pieczątką zakładu montującego na karcie gwarancyjnej.

 

Wtryskiwacz po regeneracji

Wtryskiwacz po regeneracji z zaślepkami, zafoliowany próżniowo wraz z wydrukiem kontrolnym z Bosch EPS 200 - w takiej formie wtryskiwacz po regeneracji wraca do klienta.

pracowniaGwarancja

 

Warunki Gwarancji

Wymogi montażowe i instrukcja montażu
wtryskiwaczy w samochodzie

 1. Sprawdzić dokładnie stan gniazd wtryskiwaczy i oczyścić je z zabrudzeń. Sprawdzić stan powierzchni uszczelniających przy podkładkach termicznych (muszą być w dobrym stanie).
 2. Zamontować nowe podkładki termiczne (mogą być dostarczone wraz z nowym lub naprawionym wtryskiwaczem). Nie dotyczy to wtryskiwaczy uszczelnianych na stożek.
 3. Elementy mocujące wtryskiwacze dokręcić odpowiednim momentem lub/i kątem zgodnie z technologią naprawy. Jeżeli jest to wymagane, wymienić śruby mocujące na nowe. Sprawdzić stan gwintów w głowicy.
 4. Podłączyć przyłącza hydrauliczne i sprawdzić ich szczelność. W razie konieczności wymienić oringi na króćcach przelewowych. Sprawdzić rurki wysokiego ciśnienia.
 5. Podłączyć przyłącza elektryczne, sprawdzając stan uszczelnień złączy elektrycznych.
 6. Przed uruchomieniem silnika należy bezwzględnie wymienić filtr paliwa i wyczyścić układ zasilania wtryskiwaczy. Dopuszczalne jest stosowanie tylko oryginalnych lub markowych filtrów paliwa (np. Bosch, MANN, Knecht).
 7. Sprawdzić, czy układ paliwowy nie zawiera opiłków lub innych zanieczyszczeń i czy jest odpowietrzony.
 8. Olej napędowy powinien spełniać obowiązujące normy. Stosowanie Bio-Diesla może powodować wytrącanie się wody z paliwa (korozja elementów układu wtryskowego) oraz powstawanie większej ilości nagarów w komorze spalania.
 9. Usunąć ewentualne błędy z pamięci sterownika silnika, wykonać adaptację (jeżeli jest wymagana).
 10. Przeprowadzić jazdę próbną - minimum 30 - 40 km.


Niezastosowanie się do powyższych uwag może skutkować utratą gwarancji na naprawione wtryskiwacze.

Gwarancji podlegają wtryskiwacze nabyte albo zregenerowane w firmie P.P.U.H. DEKAR s.c. w Janiszewie. Gwarancja obejmuje okres 12 miesięcy w przypadku zastosowania do regeneracji oryginalnych części (Bosch, Delphi) lub 6 miesięcy w przypadku zastosowania do regeneracji zamienników innych firm. Gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę wtryskiwaczy uznanych za uszkodzone po ich dostarczeniu do siedziby gwaranta wraz z kartą gwarancyjną, podpisaną czytelnie i opieczętowaną przez mechanika montującego wtryskiwacze. Reklamacja będzie rozpatrzona pod warunkiem, że wtryskiwacze nie były rozmontowane ani oczyszczone przez użytkownika. Zastrzegamy sobie możliwość sprawdzenia pojazdu, w którym używane są naprawiane przez nas wtryskiwacze w celu kontroli współpracy w/w elementów z silnikiem. Termin wykonania naprawy gwarancyjnej nie przekracza 14 dni od momentu dostarczenia wtryskiwaczy do siedziby firmy P.P.U.H. DEKAR s.c. w Janiszewie. Gwarancją właściwej pracy wtryskiwaczy jest stosowanie olejów napędowych o wysokich właściwościach. Filtr paliwa należy wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu. Przed montażem wtryskiwaczy należy upewnić się, że układ paliwowy jest odpowietrzony i nie zawiera zanieczyszczeń ani opiłków. Bezwzględnie należy wymienić filtr paliwa.

 

Powody utraty gwarancji

 1. Silnik, do którego zostały zamontowane wtryskiwacze lub jego osprzęt (np. turbosprężarka) jest w złym stanie technicznym.
 2. Nastąpiło mechaniczne uszkodzenie elementów wtryskiwaczy.
 3. do uszczelnienia elementów układu paliwowego użyto silikonu lub zastosowano węże, które nie są odporne na olej napędowy.
 4. Uruchomiono wtryskiwacze niezgodnie z instrukcją montażu.
 5. Niewłaściwie eksploatowano wtryskiwacze, np. poprzez nieregularną wymianę oleju, filtru oleju i filtru paliwa, złą jakość oleju oraz paliwa, obecność zabrudzeń lub opiłków w układzie paliwowym, jak również próbę samodzielnej naprawy i regulacji wtryskiwaczy.
 6. W samochodzie zmieniono mapę układu wtryskowego lub dokonano innych modyfikacji, zmieniających podstawowe parametry pracy silnika lub jego osprzętu.